ÖZKAN HURDA GERİ DÖNÜŞÜM

GERİ DÖNÜŞÜM FİRMALARI ARASINDA TERCİHİNİZ BİZ OLMAK İSTİYORUZ.HURDA FİYATLARI İÇİN İLETİŞİME GEÇİN.GELİP HURDA VE ATIKLARINIZI EN İYİ FİYATA ALALIM.

GERİ DÖNÜŞÜM: HURDA MI, ATIK MI, ÇÖP MÜ?

Çoğu zaman çöp olarak gördüğümüz atık karton kağıt, atık plastik, atık camlar, atık metaller ve kompozit atıklar aslında sanayinin ham maddesi olarak değerlendirilmekte ve böylelikle hurda ve geri dönüşüm firmaları sayesinde hem çevresel etkiler azaltılmakta hemde ekonomiye kazandırılmaktadır.

Hurda Plastik, Hurda Kağıt, Hurda Cam, Hurda Pet, Hurda Naylon, Hurda Demir, Hurda Bakır, Hurda Alüminyum, Hurda Palet, Hurda Çuval ve Ambalaj Atıkları nı güncel hurda fiyatları ile alıyor ve geri dönüşüm yaparak ekonomiye kazandırıyoruz.

Günümüz dünyasında geri dönüşümün önemi çoktan kavranmış ve geri dönüşüm sektörü dünyada özellikle avrupa ve amerikada oldukça gelişmiştir.

Malesef ülkemizde bu bilinç istenen seviyelerde değildir. Öyle ki sanayimiz zaman zaman çöp olarak gördüğümüz bu hurdaları yurt dışından ithal etmektedir.Yani amiyane tabirle çöp ithal etmekteyiz.

Geri dönüşüm konusunun önemini toplum olarak fark etmeliyiz.Bu konuda geri dönüşüm firmaları üzerine düşeni yapmakta ve hem ekonomiye katma değer sağlamakta ve hemde çevreye vereceği zararları engellemiş olmaktadır.

Özkan Gebze Geri Dönüşüm olarak tüm toplumuzun bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.atalarımızın güzel bir sözü var. “Damlaya damlaya göl olur ” diye.İşte bu mantıkla herkez okuduğu gazeteyi biriktirebilir, ambalaj atıklarını, alüminyum atıklarını, demir atıklarını, bakır atıkları, plastik atıkları, kompozit atıklarını biriktirip kendi bütçesinede katkı sağlayabilir.

Biriktirdiğiniz atık ve hurdaları İsterseniz kendiniz getirebilirsiniz yada bizi arayabilirsiniz.

Geri Dönüşüm Nedir ?

Katı atıkların özelliklerine göre ayrıştırılarak (kağıt, cam, plastik vb) içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir.

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.

Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir.

Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği aıldan çıkarılmamalıdır. Bu durumu farkına varan ülke ve üreticiler kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile başdebilmek için atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir.

Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri dönüşüme ve tekrar kullanma yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir.

Geri dönüşümde amac; kaynakların luzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülmelidir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini önleyecektir. Bu durum; ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Örneğin kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltığı ve bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

ATIK KAĞIT, HURDA KAĞIT, ATIK PLASTİK, HURDA PLASTİK, ATIK METAL, HURDA METAL, ATIK CAM, HURDA CAM, ALÜMİNYUM, DEMİR, BAKIR, PRİNÇ GİBİ METALLER İLE PALET, ÇUVAL, AMBALAJ ATIKLARINIZI ADRESİNİZDEN ALIYORUZ. GEBZE KOCAELİ VE İSTANBUL ANADOLU YAKASI HER NOKTASINDAN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ..

ÖZKAN GERİ DÖNÜŞÜM HURDA ALIM SATIM

Geri dönüşümün önemi

1.Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.
2.Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.
3.Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.
4.Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.

Ancak madde döngüsünü kapatmak, çevre, insan sağlığı ve refah üzerindeki etkileri önlemek için yeterli değildir. Döngüsel ekonomi yaklaşımları atık yönetiminin ötesine geçmeli ve yeşil ekonomiye geçişi kolaylaştırmalıdır. Ürünleri üretme, tüketme ve elden çıkarma şeklimizi yeniden gözden geçirmeliyiz.

Geri dönüşebilen maddeler:
Demir • Çelik • Bakır • Aliminyum • Kurşun • Piller • Kağıt • Plastik • Kauçuk • Cam • Motor yağları • Atık yağlar • Akümülatörler • Araç lastikleri • Beton • Röntgen filmleri • Elektronik atıklar • Organik atıklar

Geri dönüşümde yasal mevzuat
Ülkemizde geri dönüşüm; Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmektedir.

Geri dönüşüm nasıl yapılır ?
Her birey ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün birçok farklı ürün satın alır. Alınan bu ürünler çoğu zaman, daha sağlıklı ve korunaklı muhafaza edilmek üzere ambalajlanmaktadır. Ambalaj atıklarını, diğer atıklardan ayrı şekilde biriktirmek sureti ile tekrar geri dönüşüme sevk edilebiliriz. Satın aldığımız ürünlerin ambalajlarını evlerimizde ayrı birer torbada biriktirerek, ilk adımı atmış oluruz. Biriktirdiğimiz ambalaj atıklarını, evimize en yakın ambalaj atığı konteynerine atarak geri dönüşümü başlatırız. Eğer oturduğunuz belediye sınırları içerisinde ambalaj atığı konteyneri yoksa belediyenize bu konuda başvurmalısınız.

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?
geri donusum nasıl yapılır
Her malzemenin sahip olduğu özelliklere göre uygulanacak geri dönüşüm yöntemi de farklılık göstermektedir. Örneğin kağıt şu şekilde geri dönüştürülür:

Kağıt öncelikle kağıt çamurunun hazırlanması için, su içerisinde liflerine ayrılır. Eğer gerekirse içinde lif olmayan yabancı maddeler için temizleme işlemine tutulur. Mürekkep ayırıcı olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Daha sonra hazır olan kağıt lifleri, geri dönüşmüş kağıt üretiminde kullanılır. Atık kağıt sürekli olarak geri kazanılamaz. Her geri kazanımda, liflerin boyu kısalır ve liflerin yapışması için yardımcı maddeler ilave edilmeden yeni kağıt üretilemez.

1 ton kullanılmış kağıt geri dönüştürüldüğü zaman;

• Sera gazı olan karbon dioksitin havadan 12400 m3 bertaraf edilebilir.
• 12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,
• 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması,
• Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,
• Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel-oil tasarrufu,-2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf,
• 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür.

Genel olarak geri dönüşüm işlemleri dört aşamaya toplanabilir:
1- Kaynakta Ayrıştırılması: Değerlendirilebilir atıklar, oluştukları yerde çöplerden ayrılarak biriktirilir.

2- Sınıflama: Kaynağında ayrı toplanan atıklar, cam, metal-plastik ve kağıt bazında sınıflandırılır.

3- Değerlendirme: Atıklar, fiziksel ve kimyasal değişimler geçirerek yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.

4- Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma: Geri dönüştürülen ürün, yeni bir malzeme olarak kullanıma sunulur.

Geri Dönüşümün Faydaları Nelerdir?
Doğal kaynakların korunmasını ve enerji tasarrufunu sağlar. Atık miktarını azaltarak çöp depolama işlemlerini kolaylaştırır. Havanın, toprağın ve denizlerin kirlenmesini önler. Yararlı atıkların boşa gitmesini önler. Ekonomiye katkı sağlar.